Merhaba! Çalışmalarınız için bir istatistikçiye ihtiyacınız varsa...

Birlikte çalışabiliriz. Akademik yayın çalışmaları, yüksek lisans ve doktora tez analizleri, özel sektör ve kamu projelerinizin analizlerini bilimsellikten ve güvenilirlikten ödün vermeden beraber yürütebiliriz.
İletişime Geçin
1516989664670

Hasan Yıldırım

Araştırmacı, İstatistikçi

İstatistik alanında öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Lisans eğitimimi (Anadolu Üniversitesi / İstatistik – 2007), yüksek lisans ve doktora eğitimimi sırasıyla 2015 ve 2020 yıllarında Çukurova Üniversitesi’nde İstatistik bölümünde tamamladım. Halihazırda 2012 yılında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında atandığım Karamanoğlu Mehmet Üniversitesi’nde görev yapmaktayım.

Başlıca araştırma konularım istatistiksel öğrenme, makine öğrenmesi ve istatistiksel yanlı tahmin edicilerdir. Ayrıca başta sağlık alanı olmak üzere ileri istatistiksel metotları ve makine öğrenimi yaklaşımlarını disiplinler arası çalışmalarda aktif olarak kullanmaktayım. Evli ve bir çocuk babasıyım.

Kısaca araştırma geçmişim:

 • İstatistik alanında 10+ yıl tecrübe
 • Farklı disiplinlerde 80+ danışmanlık
 • Akademik yayın, proje, tez ve araştırma danışmanlıkları
 • Aktif akademik ve özel ders/eğitim süreçleri
Neden Birlikte Çalışmalıyız?

Bilimsel

Çalışmalarınızın sonuçlarının bilimselliğinden ve güvenirliğinden emin olursunuz.

Hızlı ve Sistematik

Çalışmanın her bir adımı belirli bir düzende yürütülür ve mümkün olan en kısa sürede tamamlanır.

Sorumluluk

Tamamlanan her çalışmanın doğru ve etik açıdan bir ihlal barındırmadığından ve buradan doğan sorumluluğun paylaşacağından emin olursunuz.

Disiplinler Arası Çıkarım

Farklı disiplinlere ait her türlü araştırma probleminizi doğru bir zeminde değerlendirebilir ve alanda karşılığı olan yararlı çıkarımlar elde edebilirsiniz.
AKADEMİK ÇALIŞMALARIM
 1. Yıldırım, H., & Özkale, M. R. (2021). LL-ELM: A regularized extreme learning machine based on L1-norm and Liu estimator. Neural Computing and Applications, 1-16. DOI: 10.1007/s00521-021-05806-0.
 2. Yıldırım, H., & Özkale, M. R. (2020). “An Enhanced Extreme Learning Machine Based on Liu Regression”. Neural Processing Letters, 52, 421-442. DOI: 10.1007/s11063-020-10263-2.
 3. Yıldırım, H. and Özkale, M., R., (2019), “The Performance of ELM Based Ridge Regression via the Regularization Parameters”, Expert Systems With Applications. DOI: 10.1016/j.eswa.2019.05.039.
 4. BOLAT, E., Yıldırım, H., Altin, S., & Yurtseven, E. (2020). A Comprehensive Comparison of Machine Learning Algorithms on Diagnosing Asthma and COPD. PONTE Int. Sci. Res. J., 76.
 5. Yıldırım, H., (2019), “Property Value Assessment Using Artificial Neural Networks, Hedonic Regression and Nearest Neighbors Regression Methods”, Selcuk University Journal of Engineering, Science and Technology. 387-404. DOI: 10.15317/Scitech.2019.207.
 6. Yıldırım, H., (2018). “Comparison of Provinces of Turkey In Terms of Accessing Health Care Services by Using Different Clustering Algorithms”. Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology A – Applied Sciences and Engineering, 907-925. DOI: 10.18038/aubtda.413890.
 7. Yildirim, H., Sakallioğlu S., “İkili Benzerlik Ölçülerinin İncelenmesi”, Çukurova Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.34, ss.100-109, 2016.
 8. Yıldırım, H., (2021). “Variable Importance Evaluation of Machine Learning Algorithms for Real Estate Appraisal”. (In Review)
 9. Sebetçi, Ö., & Yıldırım, H. (2021). “A Study on Investigation of the Usage of Decision Support Systems and Evidence-Based Medicine Relations via Machine Learning Algorithms” (In Review)
 10. Yıldırım, H., & Özkale, M. R. (2021). “A Combination of Ridge and Liu Regression for Extreme Learning Machine”. (In Review)
 11. Yıldırım, G., Kaçıranlar, S., & Yıldırım, H. (2021). “Poisson and Negative Binomial Regression Models for Zero-Inflated Data : An Experimental Study”. (In Review)
 1. Yildirim, H. and Özkale, M., R., “The Performance of ELM Based Ridge Regression via The Regularization Parameters”, International Congress on Statistics, Mathematics and Analytical Methods, March 28, 2019, İstanbul, Turkey. (Oral Presentation)
 2. Yildirim, H. and Özkale, M., R., “A New Extreme Learning Machine Algorithm Using Liu Regression”, International Congress on Statistics, Mathematics and Analytical Methods, March 28, 2019, İstanbul, Turkey. (Oral Presentation)
 3. Yildirim, H., “Examination of Provinces of Turkey In Terms of Accessing Health Care Services by Using Different Clustering Algorithms”, 1st International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA) 2018, October 04 – 07, 2018, Yalova, Turkey. (Oral Presentation)
 4. Yildirim, H.,,Property Value Assessment Using Artificial Neural Networks, Hedonic Regression and Nearest Neighbors Regression Methods”, 1st International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA) 2018, October 04 – 07, 2018, Yalova, Turkey. (Oral Presentation)
 5. Yildirim, H., “Extracting Clusters between Turkey’s Cities Based on Human Development Index: A Comparison of Clustering Methods“, 3rd International Researchers, Statisticians And Young Statisticians Congress, Konya, Turkey, May 24-26, 2017, pp.145-145. (Oral Presentation)
 6. Yildirim, H., “On The Examination of PISA 2015 Scores via Hierarchical and Non-Hierarchical Clustering Methods“, International Congress on Fundamental and Applied Sciences 2017 (ICFAS2017) , Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 21-25 Ağustos 2017, pp.90-90. (Oral Presentation)
 7. Yildirim, H., Özkale M.R., “Determining the efficiency of classification algorithms on different data sets“, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC2016), Adana, Turkey, October 26-28, 2016, pp.4348-4348. (Oral Presentation)
 8. Yildirim, H., Sakallioğlu S., “Investigating Binary Similarity And Dissimilarity Measures“, 3rd International Eurasian Conference On Mathematical Sciences and Applications (IECMSA 2014), Vienna, Austria, August 25-28, 2014, pp.1-1. (Oral Presentation)
 1. 2nd International Congress on Statistics, Mathematics and Analytical Methods, İstanbul, Turkey, 2019.
 2. 1st International Conference on Data Science and Applications 2018, Yalova, Turkey, October 2018.
 3. International Congress on Fundamental and Applied Sciences 2017, Sarajevo, August 2017.
 4. 3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, Konya, May 2017.
 5. 1st Internatonal Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, October 2016.
 6. Uluslararası İstatistik Öğrenci Kolokyumu, Samsun, Mayıs 2015.
 7. 3rd International Eurasian Conference On Mathematical Sciences and Applications, Vienna, 2014.
 8. Uluslararası İstatistik Öğrenci Kolokyumu, İstanbul, Mayıs 2014.
 9. Uluslararası İstatistik Kongresi (ISTKON8), Antalya, Ekim 2013.
 1. TÜBİTAK – Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT) SCI Yayın Teşvik Ödülü (Mayıs 2019)
 2. TÜBİTAK – Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT) SCI Yayın Teşvik Ödülü (Mayıs 2020)
 1. Applied Statistics (SCI – Q3) – Temmuz 2020
 2. Neural Processing Letters (SCI – Q2) – Ekim 2020
NELER YAPABİLİRİZ?

Akademik Yayınlar

- Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Çalışmaları -

Akademik Yayın Çalışmaları

Hangi disiplinde olursa olsun veri-odaklı süreçler ve profesyonel olarak akademik yayın danışmanlığı/ortaklığı

Proje Danışmanlıkları

- TÜBİTAK, BAP, Ulusal Ajans vb Tüm Projeler -

Proje Danışmanlıkları

Kamu ve özel sektöre ait tüm projelerinizin veri-odaklı sonuçlarının elde edilmesi ve sunulması

İstatistik Eğitimleri

- R, IBM SPSS, Minitab, Jamovi Eğitimleri -

İstatistik Eğitimleri

R, IBM SPSS, Minitab, Jamovi programlarında temel, orta ve ileri düzey istatistiksel veri analizi & görselleştirme & makine öğrenimi eğitimleri

Tez Analizleri

- Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Alan Tezleri -

Tez Analizleri

Tez sürecinde araştırma problemlerinize uygun olarak ölçümlerinizin analiz edilmesi ve bilimsel formatta sunulması

“If you torture the data enough, nature will always confess.”

Hızlı İletişim

ÇALIŞMA SÜRECİ
 • 1. Tartışma

  Araştırmanın yapısı ve alanda ki kavramsal karşılığının karşılıklı tartışılması

 • 2. Planlama

  Çalışmanın adım adım planlanması, ortalama ne kadar süreceği, görüşme şeklinin ve sıklığının belirlenmesi

 • 3. Kontrol

  Ölçümlerin ve verilerin kontrolü, ayıklanması ve varsa sorunların giderilmesi

 • 4. Analiz

  Verilerin uygun araçlarla analiz edilmesi, ihtiyaç duyulan yerlerde gerekli kodlamanın yapılması

 • 5. Sonuçların Elde Edilmesi

  Analiz sonuçlarının elde edilmesi, alan bazlı karşılıklarının anlaşılması ve önemli sonuçların filtrelenmesi

 • 6. Raporlama

  Karar verilen nihai sonuçların bilimsel makale, tez veya proje dosyasına uygun formatta hazırlanması ve çalışmanın sonlandırılması

İLETİŞİM

(Araştırmanızı Tartışalım!)

İstatistik ve veriye dayanan her türlü araştırmanızın, projenizin veya tezinizin detaylarını görüşmek için aşağıdaki formu doldurarak iletişime geçebilirsiniz

Karaman, Türkiye

0 338 226 2000-3766


  1516989664670

  Hasan Yıldırım

  Araştırmacı, İstatistikçi